REGULAMIN

Centrum Zdrowia IMHOTEP

38-200 Jasło, ul. Szajnochy43F

tel: +48 667 874 793

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy sie wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanych i umówionych z Pacjentem na wstępnej konsultacji. Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (telefonicznie lub osobiście). Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu stomatologicznym w gabinecie (z wyjątkiem konsultacji i porad po zabiegu). W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych Rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta.

 

Potwierdzanie wizyt

Każda wizyta potwierdzana jest z jednodniowym wyprzedzeniem przez Rejestrację Kliniki poprzez kontakt telefoniczny . W przypadku braku możliwości skontaktowania się, wysyłana jest wiadomość SMS lub mail z prośbą o potwierdzenie wizyty. Brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej od Pacjenta powoduje anulowanie wizyty. Jeśli Pacjent ma wyznaczonych kilka terminów wizyt i nie ma z nim kontaktu oraz nie zgłosił się na wizytę, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany. W razie zmiany numeru kontaktowego i adresu email prosimy o poinformowanie o tym fakcie Rejestrację .Pacjent mieszkający zagranicą zobowiązany jest zgłosić ten fakt Rejestracji oraz podać dodatkowo polski kontaktowy nr. telefonu i/lub do bliskiej osoby mieszkającej w Polsce, w celu bezproblemowego kontaktu. W przypadku braku potwierdzenia wizyty ze strony Rejestracji, obowiązkiem Pacjenta jest kontakt z Kliniką w celu upewnienia się dana wizyta jest aktualna. Jeżeli z jakiejś przyczyny pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację.

 

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają(nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych).Może się więc zdarzyć, że kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem ,za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

 

Opłaty i plan leczenia

Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, który dostępny jest w naszej placówce, oraz skrócona wersja na stronie internetowej. Wykonanie planowanej u pacjenta pracy protetycznej nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% jej wartości, przed rozpoczęciem leczenia i opłaceniu pozostałej kwoty przed oddaniem pracy protetycznej. Plan leczenia przedstawiony na konsultacji oraz jego koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na złożoność tego typu leczenia. O ewentualnych zmianach planu leczenia oraz kosztach, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku niejasności, co do planu bądź kosztów leczenia, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym za pośrednictwem Rejestracji.

 

Pacjenci z bólem, awarią, po godzinie 19:00,w weekend lub święta

Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla Pacjentów "bólowych" ani nagłych przypadków. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby będące naszymi stałymi i długoletnimi Pacjentami, którym staramy się nigdy nie odmawiać pomocy np. w przypadku powikłań bólowyc lub wymagających szybkiej interwencji lekarza. Tacy Pacjenci płacą za leczenie regularną cenę z cennika. Przez pojęcie stały i długoletni Pacjent należy rozumieć Pacjenta, który zgłasza się na wizytę co 6/12 miesięcy. Wszystkich innych Pacjentów pierwszorazowych i nie będących naszymi stałymi i systematycznymi klientami oraz niezapisani w weekend lub święta z wyprzedzeniem, obowiązują ceny o 50% wyższe niż cennika( w tygodniu od poniedziałku do piątku po godz. 19:00 o 50 % wyższe ceny). Osoby z bólem lub awarią w miarę możliwości przyjmujemy w danym dniu, w godzinach pracy Kliniki, pomiędzy wcześniej umówionymi Pacjentami (przy wygospodarowaniu rezerwy czasowej, co czasami wiąże się z oczekiwaniem w poczekalni). Prosimy o kontakt z Kliniką,z odpowiednim wyprzedzeniem,podamy wówczas przybliżony przedział czasowy przyjęcia przez lekarza, dzięki temu nie będą musieli Państwo czekać na przyjęcie tracąc swój czas. Prosimy wziąć pod uwagę,iż może zdarzyć sięsytuacja,że nie będzie możliwości przyjęcia Pacjenta w danym dniu. Wówczas wyznaczamy termin w dniu kolejnym.

 

Odwoływanie wizyt

Obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji Kliniki o rezygnacji. z umówionej wizyty, gdyż opłata za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza i asystentki lub higienistki wynosi 200PLN za każde 30 minut.

Prosimy o odwołanie o odwołanie wizyty 1 dzień wcześniej. Dzięki temu, inny Pacjent z listy rezerwowej lub z bólem/ awaryjny/po urazie/wypadku będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego w grafiku miejsca. W przypadku niestawienia się na potwierdzoną wizytę, przy rezerwacji kolejnego terminu pobierana jest zaliczka w wysokości 200zł, która odliczana jest na ostatniej wizycie.

 

Spóźnienia na wizyty

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany na wizytę Pacjent lub ponadplanowy Pacjent z bólem/awarią/po urazie/wypadku.

Leczenie dzieci (małoletnich do 16 roku życia)

Lekarz zgodnie z art.34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie można wykonać zabiegu, przeprowadzić leczenia lub diagnostyki (wykonać przegląd i/lub dokumentację RTG) u Pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawicznego. Dlatego w przypadku jeśli dziecko przychodzi na wizytę bez rodzica lub opiekuna ustawicznego (np. z babcią, dziadkiem, ciocią itp.) wymagana jest wówczas pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ustawicznego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez pracownika Rejestracji.

Płatności

W Przychodni Centrum Zdrowia IMHOTEP akceptujemy następujące formy płatności: gotówką, kartą płatniczą/kredytowa, raty (po spełnieniu wymaganych formalności. Decyzja kredytowa uzależniona jest od oceny ryzyka i indywidualnej sytuacji klienta). Istnieje możliwość płatności przelewem (przedpłaty) jedynie w przypadku jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Przychodni przed wizytą.

 

Rękojmia

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy Przychodni wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy 2-letniej rękojmi na leczenie zachowawcze (wypełnienia) oraz na leczenie protetyczne (korony, mosty, licówki, onlay, inlay, wkłady koronowo-korzeniowe). Na wypełnienia wykonane pod mikroskopem oraz leczenie kanałowe udzielamy 5-letniej rękojmi. Rocznej rękojmi udzielamy na wypełnienia w zębach mlecznych ( z wyłączeniem wypełnień wykonanych w syropie Dormicum). Na protezy udzielamy rocznej rękojmi. Natomiast na implanty: Ankylos 10-letniej, Astra dożywotniej rękojmi. Warunkiem utrzymania rękojmi jest stosowanie się do zaleceń lekarza oraz zgłaszanie się na regularne wizyty kontrolne (co 6 miesięcy), podczas których (jeśli zajdzie taka potrzeba) wykonane będą konieczne, odpłatne zabiegi podtrzymujące efekty leczenia (np. skaling, fluoryzacja itp.) oraz zdjęcia RTG lub CBVT. Wszelkie naprawy w trakcie w trakcie trwania leczenia oraz w okresie obowiązywania rękojmi wykonywane są wykonywane są bezpłatnie wyłącznie w Przychodni IMHOTEP. Placówka nie pokrywa kosztów związanych z naprawą/leczeniem w innych gabinetach. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent przerwał zaplanowane leczenie, nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej, nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia, użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza, samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego, uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień, cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami), nie uzupełnił brakujących zębów (wskutek czego dochodzi do przeciążeń i zaburzeń zgryzu), ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez, uszkodził protezę poza jamą ustną.

 

Ankieta zdrowia

Każdy pacjent w czasie pierwszej (lub kolejnej wizyty) jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia (aktualizacji ankiety), czyli wywiadu lekarskiego. Odmowa wypełnienia, może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ogólne zasady udzielania świadczeń w Centrum Zdrowia IMHOTEP zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, który obowiązuje od 01.01.20212r. Rozpoczęcie leczenia w naszej placówce oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Godziny otwarcia placówki

  • Wtorek 10
  • Środa 
  • Czwartek 10
  • Piątek 08:00 - 18.00
  • Sobota 08:00 - 14.00

Adres

Centrum zdrowia Imhotep 

ul. Karola Szajnochy 43f

38-200 Jasło

Social media

Zachęcamy do oceny naszych usług w kanałach społecznościowych